Lancering Fonds Burgerbewegingen!

15 september– op de Internationale Dag van de Democratie – lanceren we met veel enthousiasme Fonds Burgerbewegingen!

Fonds Burgerbewegingen geeft steun aan groepen burgers die zich met collectieve actie inzetten voor maatschappelijke verandering. We geven zowel vrij te besteden budget (kernfinanciering), als budget voor training, strategieontwikkeling en uitwisseling (leerbudget). Van belang is dat de actie voortkomt uit de groep die het betreft, en dat de beoogde verandering het publiek belang dient.

Raad van Burgerbewegingen
Bij Fonds Burgerbewegingen gaat een raad van mensen uit burgerbewegingen beslissen welke groepen gesteund gaan worden. Deze Raad van Burgerbewegingen bestaat uit 9 mensen die allemaal uitgebreide ervaring hebben met collectieve actie en het mobiliseren van burgers. Hiernaast geeft de Raad advies over de strategie en werkwijze. Lees hier meer over de Raadsleden.  

Open en lerend
Fonds Burgerbewegingen is een lerend initiatief. Dat betekent dat we gaan onderzoeken wat het effect is van onze werkwijze en de lessen zullen verspreiden onder fondsen. Ook het leren doen we samen met burgerbewegingen. Houd voor updates van onze lessen de website in de gaten.

Financiering aanvragen?
Zet jouw groep zich in voor maatschappelijke verandering? Vanaf 9 oktober tot en met 19 november kan je een aanvraag voor financiering doen. Benieuwd of je groep in aanmerking komt? Lees hier meer over onze focus en welke steun we bieden.

Heb je vragen of feedback? Neem dan contact met ons op.

Fonds Burgerbeweging is een initiatief van Stichting Democratie en Media (SDM) en is opgericht in samenwerking met Porticus, en het Postcode Loterij Buurtfonds (onderdeel van Stichting DOEN). Het fonds is ondergebracht bij SDM.