Wat en wie
we financieren

Fonds Burgerbewegingen geeft steun aan groepen burgers die zich met collectieve actie inzetten voor maatschappelijke verandering.

Dat
betekent:

 • Burgers die zichzelf organiseren, onafhankelijk van organisatiebelangen, politieke partijen, of commerciële belangen.
 • Collectieve actie waarbij burgers gemobiliseerd en georganiseerd worden (‘organising’) én geleid door de mensen waar het over gaat.
 • De beoogde maatschappelijke verandering is structureel van aard, in het publiek belang, en versterkt de democratische rechtsstaat.

Waar selecteren we op?

In de selectie letten we op de volgende aandachtspunten:

 • Democratisch en gelijkwaardig georganiseerd
 • Geleid door de mensen waar het over gaat
 • Inclusief en toegankelijk
 • Potentie voor impact
 • Langetermijnvisie op verandering & een heldere strategie

Fonds Burgerbewegingen richt zich voornamelijk op groepen die al enige ervaring hebben met collectieve actie, omdat juist hier weinig ondersteuning voor is. Daarnaast wordt voorrang gegeven aan ondergerepresenteerde thema’s, groepen en regio’s.

Welke steun is uitgesloten?

 • Groepen die gebruikmaken van geweld of aanzetten daartoe of hier niet publiekelijk afstand van nemen
 • Initiatieven met een partijpolitieke of religieuze doelstelling
 • Initiatieven met een winstoogmerk
 • Initiatieven die ingaan tegen rechtsstatelijke waarden, zoals gelijkheid, mensenrechten, individuele vrijheden, onafhankelijke journalistiek, onafhankelijke rechters, en menselijke waardigheid.

Welke steun bieden we

Fonds Burgerbewegingen geeft Kernfinanciering en Leerbudget. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om te weten wanneer we weer openstaan voor financieringsaanvragen, of houd de website in de gaten.

1. Kernfinanciering (€5.000 – €20.000)

Groepen die al enige ervaring hebben met collectieve actie en het mobiliseren van burgers kunnen kernfinanciering aanvragen. Dit is vrij budget wat besteed kan worden aan tijd, acties, trainingen, en al het andere wat bijdraagt aan de kern van het werk van de groep. Eén keer per jaar kunnen groepen hiervoor een aanvraag indienen. Deze aanvragen worden beoordeeld door de Raad van Burgerbewegingen.


2. Leerbudget (€1.000 – €5.000)

Er kan ook geld worden aangevraagd voor training, strategieontwikkeling en uitwisseling. Dit kan bijvoorbeeld besteed worden aan locatiekosten, reiskosten, externe trainers of consultants. Denk aan een aantal dagen op een externe locatie voor reflectie en vooruitkijken, iemand die helpt bij strategieontwikkeling, hulp bij het opzetten van een duurzaam ‘organising’ model of trainingen voor vrijwilligers. Ook deze financiering is vooral voor groepen die al enige ervaring hebben met collectieve actie, om door te kunnen groeien. Maar we staan open voor beginnende groepen, als blijkt dat deze steun van grote meerwaarde zou zijn voor de ontwikkeling en groei van de groep.

Een aanvraag doen?

Wil je op de hoogte gehouden worden van de mogelijkheden voor financiering?