Veelgestelde
vragen

 • We zijn een groep zonder stichting. Kunnen we ook financiering ontvangen?

  Ja dat kan. Je hoeft geen stichting of andere rechtsvorm te zijn om financiering te kunnen ontvangen.

 • Wat wordt bedoeld met ondergerepresenteerde groepen, thema’s en regio’s?

  In het publieke en politieke debat krijgen sommige groepen, thema’s en regio’s meer en makkelijker aandacht dan andere. Daarom geven we voorrang aan groepen, thema’s en regio’s die nog minder zichtbaar zijn. Dat gaat bijvoorbeeld om groepen buiten de Randstad, in dorpen of kleine steden, praktisch opgeleiden, met een migratieachtergrond en/of met een laag inkomen.

 • Wat wordt bedoeld met versterking van de rechtsstaat?

  Rechtsstatelijke waarden liggen aan de basis van een initiatief. Deze zijn onder andere gelijkheid, solidariteit, onafhankelijke journalistiek, onafhankelijke rechters, en menselijke waardigheid. Ook betekent het dat individuele rechten en vrijheden altijd worden versterkt, nooit beperkt.

 • Kunnen leden van de Raad van Burgerbewegingen betrokken zijn bij een initiatief dat gesteund wordt?

  Omdat juist mensen vanuit de bewegingen zelf beslissen waar financiering naartoe gaat, betekent het ook dat er soms relaties zijn tussen raadsleden en de aanvragende initiatieven of soms raadsleden zelf actief zijn voor een groep die een aanvraag doet.

  De uitgangspunten hiervoor zijn in ieder geval:

  • Alle raadsleden geven volledige transparantie over enige relatie of betrokkenheid met aanvragers.
  • Raadsleden kunnen nooit persoonlijk financieel baat hebben bij een gesteund initiatief.
  • In het geval raadsleden zelf betrokken zijn bij een groep die een aanvraag heeft gedaan zullen zij niet meedoen aan de besluitvorming over dat initiatief.
 • Maakt het uit om wat voor soort maatschappelijke verandering het gaat?

  Fonds Burgerbewegingen steunt groepen op allerlei verschillende onderwerpen en heeft geen thematische prioriteiten. Van belang is wel dat de beoogde verandering structureel van aard is. Dat betekent niet dat verwacht wordt dat groepen dit doel op de korte termijn bereiken. Maar wel dat ernaar gestreefd wordt dat de verandering uiteindelijk duurzaam is, en niet een oplossing is voor de korte termijn. Tot slot dient de beoogde verandering de democratische rechtsstaat te versterken.

 • Hoe lang moet een groep bestaan om aanvraag te doen? Wat bedoelen jullie met ‘enige ervaring’ van groepen?

  Fonds Burgerbewegingen richt zich voornamelijk op groepen die al enige ervaring hebben met collectieve actie, omdat juist hier nu weinig ondersteuning voor is. Dat betekent niet altijd dat de groep zelf ook al langere tijd bestaat. Groepsleden kunnen bijvoorbeeld ook op andere plekken ervaring hebben opgedaan met ‘organising’ en bewegingsopbouw. Er is geen specifieke grens gesteld bij hoe lang een groep bestaat of hoeveel ervaring er precies moet zijn. Dat is aan de leden van Raad van Burgerbewegingen om te beoordelen. Maar ‘enige ervaring’ betekent in ieder geval dat er een aantal mensen actief zijn en dat er enkele acties zijn gedaan waarvan geleerd is. Voor het leerbudget (en wellicht later) kunnen beginnende groepen mogelijk wel in aanmerking komen voor steun, mits ze zich richten op ondergerepresenteerde thema’s, regio’s of groepen.

 • Mag je voor verschillende soorten financieringen een aanvraag doen?

  9 oktober lanceren we de oproep tot aanvragen. Die is nu alleen voor kernfinanciering. Later zal ook bekend worden wanneer het leerbudget aangevraagd kan worden. Wil je op de hoogte gehouden worden van de mogelijkheden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Wil je meer weten over mogelijke steun? We denken graag met je mee als je twijfelt. Neem dan contact met ons op of schrijf je in voor het spreekuur.

 • Moet je focus als burgerbeweging landelijk zijn?

  Nee dat hoeft niet. In de selectie zal worden gelet op de impactpotentie. Dat kan betekenen dat groepen die zich op het nationale (beleids)niveau en het nationale publiek debat richten een grotere impact kunnen hebben. Maar groepen die zich lokaal of regionaal organiseren kunnen juist ook een grotere potentie tot impact hebben. Dat is aan de Raad van Burgerbewegingen om te beoordelen. Wel zal er bij de selectie gestreefd worden naar een zo goed mogelijke spreiding van de gesteunde initiatieven door Nederland.

 • Hoe groot moet een groep zijn om aanvraag te mogen doen?

  Er zijn geen specifieke voorwaarden voor de grootte van de groep. Een voorwaarde is wel dat het daadwerkelijk om een groep mensen gaat. Dat betekent ook dat meer dan één persoon actief is. Daarnaast wordt in de selectie gelet op hoe  gelijkwaardig en democratisch de groep georganiseerd is. Dat betekent volgens ons dat ook het leiderschap verdeeld is over de groep.

 • Hoe moeten we de bestedingen van een toekenning verantwoorden?

  De kernfinanciering is budget wat vrij besteed kan worden. We willen wel graag weten waarom je budget denkt nodig te hebben, maar je hoeft geen gedetailleerd begroting in te dienen vooraf. We horen achteraf graag wat je met het geld gedaan hebt, zodat we kunnen leren over wat voor effect de gegeven steun heeft gehad. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Bij de toekenning zullen we meer delen over de vormen van terugkoppeling.

Heb je nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op. We zullen deze pagina in de loop van de tijd blijven aanvullen met andere veelgestelde vragen.