Onze
mensen

De Raad van Burgerbewegingen

De Raad van Burgerbewegingen neemt de besluiten over de financieringen. De Raad bestaat uit mensen die allemaal uitgebreide ervaring hebben in burgerbewegingen. Zij beslissen gezamenlijk welke groepen gesteund moeten worden. Lees hier meer over deze vorm van besluitvorming.

Thomas Dolman

Thomas (hij/ hem) is opgeleid als neurobioloog en werkt als vakbondsbestuurder Industrie bij FNV. Daarnaast ondersteunt en adviseert hij politieke organisaties en actiegroepen bij het opbouwen van vakbondsmacht via organizing. In zijn eigen tijd zet Thomas zich in voor een rechtvaardige klimaattransitie. Hij hoopt diverse activistische groepen te verbinden en te helpen samen te werken, want als breed collectief is er meer te bereiken en kweken we solidariteit.

Rochelle van Maanen

Rochelle is adviseur en creatief producent. Ze is mede-oprichter van het Dekolonisatie Netwerk Voormalig Nederlands-Indië, een informele netwerkorganisatie die zich richt op dekolonisatie, geschiedenis, identiteit en cultuur door middel van gemeenschapsdialoog door gelijkgestemden (mensen met een persoonlijke connectie met voormalig Nederlands Indië en geïnteresseerden) en die bestaande dominante postkoloniale narratieven in de publieke sfeer uitdaagt.

Nihâl Esma Altmış

Nihâl Esma Altmış (zij/diens/hen) is maatschappelijk werker, organiser, Moslim, een trots kind van een immigrant, schrijver en activist. Ook is zij neurodivergent en heeft ze niet-zichtbare handicaps. Nihâl richt zich in op het ontmantelen van vormen van onderdrukking zoals racisme, validisme, klasisme en seksisme. Ook zet ze zich in tegen vormen van haat tegen Moslims en de LHBTQIA+ gemeenschappen. Zowel in haar werk als activisme ligt de focus en expertise op Zuid-Nederland (met name Noord-Brabant en Limburg).

Mustapha Eaisaouiyen

Mustapha Eaisaouiyen (hij/hem) zet zich in voor de wooncrisis in zijn stad. Hij is voormalig bewoner van de inmiddels gesloopte Rotterdamse Tweebosbuurt. Hij is daarnaast een van de oprichters van Recht op de Stad, een bundeling van bewonersgroepen uit verschillende buurten, en Woonopstand. Ook is hij lid van de Bond Precaire Woonvormen, de Bewonersgroep Tweebos, de*beweging, en bestuurslid bij Bewonersorganisatie Afrikaanderwijk.

Melissa Koutouzis

Melissa Koutouzis is sinds zes jaar woonactivist en mede-initiatiefnemer van het Woonprotest en het Woonmanifest. Ze werkt daarnaast bij het Transnational Institute waar ze onder andere het project Transformative Cities coördineert. In haar werk houdt ze zich bezig met burgercollectieven, onderzoekers, sociale bewegingen en lokale overheden die wereldwijd werken aan democratisering, deprivatisering en een rechtvaardige energietransitie.

Manuwi C Tokai

Manuwi C Tokai is kunstenares, mensenrechtenactivist en adviseur. Ze dicht, zingt en houdt zich bezig met het begeleiden van dekolonisatieprocessen bij fondsen, musea en overheden. Daarnaast is ze organisator en gemeenschapsbouwer in de antiracismeburgerbeweging. Zij bouwt haar werk voort op de erfenis van generaties lang verzet van haar voorgangers en probeert de grond vruchtbaar achter te laten voor de generaties die na ons zullen arriveren.

Klarien Klingen

Klarien Klingen is boer. Ze werkt sinds 2010 in de landbouw – begon als stagiair, vrijwilliger en werknemer op verschillende boerderijen en tuinderijen in Gelderland en Utrecht. Sinds 2014 runt ze een Community Supported Agriculture (CSA) tuinderij in de Betuwe en Doorn, waarbij consumenten een lidmaatschap aangaan en voor langere tijd producten afnemen. Vanaf 2019 is Klarien mede-eigenaar van CSA De Wilde Peen in Ede. Ze is daarnaast mede-initiatiefnemer van Toekomstboeren, actief betrokken bij de Federatie voor Agro-Ecologische Boeren en het Netwerk voor Agro-Ecologie.

Charlotte Braat

Charlotte Braat (zij/ haar) is opgeleid als ingenieur, werkt als onderzoeker bij de TU Delft en is actief in de klimaat-, woon- en vakbeweging. Ze was organizer voor de Klimaatmars (Amsterdam 2021, Rotterdam 2022) en werkt nu als campaigner bij Reclame Fossielvrij. Als vrijwilliger is ze actief bij Extinction Rebellion en het Netwerk Klimaat FNV. Charlotte bracht lokale groene en sociale initiatieven samen in de Delftse Klimaatcoalitie en was mede-organisator van het Delftse Woonprotest. De rode draad in haar werk: de veranderkracht van gewone mensen die zichzelf organiseren, of dat in de wijk, op de werkvloer of samen op straat is.

Hendrik-Jan Derksen

Hendrik-Jan Derksen beweegt zich steeds op het snijvlak van cultuur, onderwijs en het sociaal domein. Zijn doel: samenleven in een solidaire samenleving. Daarin verbindt hij verschillende werelden: Hendrik-Jan is festivalorganisator, DJ en voormalig nachtburgemeester van Nijmegen, maar houdt zich ook bezig met onderwijsinnovatie en het mobiliseren van vrijwilligers voor vluchtelingen. Initiatieven waar hij bij betrokken is: De Roze Cross, Een Frisse Start (na de toeslagenaffaire), YallahYallah, Welcome To Nijmegen (Heumensoord), Refugees in the Netherlands, Oasis Games, Grondfest Festival en Homebass.

Het team

Ash van Ree – programmamedewerker

Ash is programmamedewerker en ondersteunt het team bij alle doorlopende werkzaamheden. Ash draagt daarnaast zorg voor de administratie, organiseert bijeenkomsten en voert de communicatiestrategie uit.

a.vanree@sdm.nl

Sahar Shirzad – programmacoördinator

Sahar coördineert het netwerk van Fonds Burgerbewegingen en ondersteunt bij de strategieontwikkeling.

s.shirzad@sdm.nl

Maartje Eigeman – programmadirecteur

Maartje geeft leiding aan Fonds Burgerbewegingen. Ze is verantwoordelijk voor de strategieontwikkeling en de aansturing van het team.

m.eigeman@sdm.nl