Onze
mensen

De Raad van Burgerbewegingen

De Raad van Burgerbewegingen neemt de besluiten over de financieringen. De Raad bestaat uit mensen die allemaal uitgebreide ervaring hebben in burgerbewegingen. Zij beslissen gezamenlijk welke groepen gesteund moeten worden. Lees hier meer over deze vorm van besluitvorming.

Thomas Dolman

Thomas (hij/ hem) werkt in het dagelijks leven voor de werkende mensen als vakbondsbestuurder bij de FNV. Hij specialiseert zich in het opbouwen van vakbondsmacht op de werkvloer via organizing, samen een strategie ontwikkelen en de broodnodige verandering eisen en winnen. In zijn eigen tijd zet Thomas zich in voor een rechtvaardige klimaattransitie, omdat nog te vaak de rekening van de klimaatcrisis op de verkeerde plek terecht komt. Hij hoopt diverse activistische groepen te verbinden en te helpen samen te werken, want als breed collectief is er meer te bereiken en kweken we solidariteit.

Rochelle van Maanen

Rochelle is een educator, creatief producent en talent manager en opiniemaker. Rochelle haar expertise liggen in het (Nederlandse) slavernijverleden en kolonialisme in Indonesië. Zij heeft een bachelor psychologie. Zij is medeoprichter van het Dekolonisatienetwerk dat zich bezighoudt met de verbreding van educatie omtrent kolonialisme en slavernij.

Nihâl Esma Altmış

Nihâl (zij/diens/hen) richt zich o.a. op het ontmantelen van vormen van onderdrukking zoals racisme, validisme, klasisme en seksisme. Ook zet zij zich in tegen vormen van haat o.a. tegen Moslims en de LHBTQIA+ gemeenschappen. Nihâl is Moslim, een trots kind van een immigrant en heeft bi-culturele roots. Ook is die neurodivergent en heeft hen niet-zichtbare handicaps. Van beroep is Nihâl sociaal-werker, organiser. Daarnaast is ze schrijver en activist. Zowel in diens werk als activisme ligt Nihâl’s focus op Zuid-Nederland (vooral Noord-Brabant en Limburg).

Mustapha Eaisaouiyen

Mustapha (hij/hem) is deelnemer van de*beweging, actief lid bij de Bond Precaire Woonvormen, actief lid van de Bewonersgroep Tweebos, bestuurslid van Bewonersorganisatie Afrikaanderwijk, mede-initiatiefnemer van Recht op de stad en Woonopstand, afgevaardigde namens de huurders van Hef Wonen voor het stedelijk sociaal statuut in Rotterdam, en fractiemedewerker Tweede Kamer voor de SP.

Melissa Koutouzis

Melissa is sinds zes jaar woonactivist en mede-initiatiefnemer van het Woonprotest en het Woonmanifest. Ze werkt daarnaast bij het Transnational Institute waar ze onder andere het project Transformative Cities coördineert. In haar werk houdt ze zich bezig met burgercollectieven, onderzoekers, sociale bewegingen en lokale overheden die wereldwijd werken aan democratisering, deprivatisering en een rechtvaardige energietransitie.

Manuwi C Tokai

Manuwi is kunstenares en adviseur. Sinds 2016 actief in de antiracismeburgerbeweging als organisator en community builder. Zo heeft zij meden een bijdragen geleverd aan het bouwen van tafels rond het koloniale verleden van Nederland die gaan over excuus en herstel. Als dochter van de Kalinya Terewuyu natie staat haar gemeenschap centraal in haar werk als kunstenaar. Op dit moment is zij bezig met repatriëringsvraagstukken die de verschillende gemeenschappen in de Amazone aan gaan. Als adviseur houdt zij zich bezig met het begeleiden van dekoloniale praktijken en processen bij fondsen, musea en overheden. Zij bouwt haar werk voort op de erfenis van generaties lang verzet van haar voorgangers en probeert de grond vruchtbaar achter te laten voor de generaties die na ons zullen arriveren.

Klarien Klingen

Klarien is opgegroeid op het platteland, en werkt sinds 2010 in de landbouw. Als stagiair, vrijwilliger en werknemer werkte ze op meerdere boerderijen en tuinderijen in regio Gelderland en in regio Utrecht. Sinds 2014 runt ze een eigen CSA tuinderij, eerst in de Betuwe en in Doorn en nu sinds 2019 samen met Maria van Maanen CSA de Wilde Peen in Ede. Ze is mede initiatiefnemer van Toekomstboeren, actief betrokken bij de federatie voor agroecologische boeren en het netwerk voor agroecologie.

Charlotte Braat

Charlotte (zij/ haar) is opgeleid als ingenieur en actief in de klimaat-, woon- en vakbeweging. Charlotte heeft na haar studie Environmental Engineering gewerkt als organizer voor de Klimaatmars (Amsterdam 2021, Rotterdam 2022) en werkt nu als campaigner bij Reclame Fossielvrij. Als vrijwilliger is ze actief als verbinder van sociale bewegingen bij XR en als coördinatiegroep lid van het Netwerk Klimaat FNV. Ze bracht lokale groene en sociale initiatieven samen in de Delftse Klimaatcoalitie en was mede-organisator van het Delftse Woonprotest. Haar rode draad: de veranderkracht van gewone mensen die zichzelf organiseren, of dat in de wijk, op de werkvloer of samen op straat is.

Hendrik-Jan Derksen

Hendrik-Jan (Nijmegen) beweegt zich steeds op het snijvlak van cultuur, onderwijs en het sociaal domein. Als programmaleider onderwijsinnovatie, programmeur voor o.a. De Zwarte Cross , nachtburgemeester, DJ en conceptenman verbindt hij verschillende werelden om er voor te zorgen dat er meer samen geleefd word in een meer solidaire samenleving. Initiatieven waar hij o.a bij betrokken is: De Roze Cross, Een Frisse Start (na de toeslagenaffaire), YallahYallah, Ieder Talent Telt, Welcome To Nijmegen (Heumensoord ),Oasis Games. Grondfest, Homebass.

Het team

Sahar Shirzad – programmacoördinator

Sahar coördineert het netwerk van Fonds Burgerbewegingen en ondersteunt bij de strategieontwikkeling.

s.shirzad@sdm.nl

Maartje Eigeman – programmadirecteur

Maartje geeft leiding aan Fonds Burgerbewegingen. Ze is verantwoordelijk voor de strategieontwikkeling en de aansturing van het team.

m.eigeman@sdm.nl