‘Participatory grantmaking’

Investeren in burgerbewegingen vraagt om een andere werkwijze dan we als fondsen gewend zijn. Ook fondsen kunnen burgers meer centraal zetten. Daarom experimenteren we met ‘participatory grantmaking’.

Deze participatieve werkwijze houdt in dat beslissingen over financiële steun in de handen liggen van mensen uit burgerbewegingen zelf, zowel besluiten over specifieke aanvragen als de strategie en selectiecriteria waarop die beslissingen gebaseerd zijn. Fonds Burgerbewegingen werkt daarom met een Raad van Burgerbewegingen.

Deze Raad is het centrale beslisorgaan van Fonds Burgerbewegingen. Dit houdt in dat de leden worden aangesteld voor de besluitvorming over de financieringen. Daarnaast zullen ze mogelijk te steunen initiatieven scouten en geven ze advies over de strategie en werkwijze van Fonds Burgerbewegingen. Alle leden van de raad hebben uitgebreide ervaring binnen burgerbewegingen. Lees hier meer over de leden van Raad.

Ook de prioriteiten en selectiecriteria zijn voortgekomen uit co-ontwerp met burgerbewegingen. Eerst heeft een uitgebreide consultatie plaatsgevonden onder grassrootsgroepen in Nederland. Daaruit bleek onder andere dat er vooral behoefte is aan vrij besteedbaar budget, zodat groepen snel kunnen inspelen op de actualiteit; budget om vergoedingen te bieden voor tijd (coördinatie of tijdens campagnes); hulp bij strategieontwikkeling voor de middellange termijn; en vaardigheden en inzichten voor duurzame ‘organising’ modellen.

Vervolgens is in een ontwerpsessie met mensen uit burgerbewegingen bepaald waar groepen op geselecteerd zullen worden. Op basis hiervan is besloten om te selecteren op democratisch en gelijkwaardig georganiseerd, geleid door de mensen waar het over gaat, inclusief en toegankelijk, potentie voor impact en langetermijnvisie op verandering en een heldere strategie. Het is nu aan de leden van de Raad van Burgerbewegingen om hier invulling aan te geven.

Onze verwachting is dat uit deze meer democratische benadering waardevolle lessen te trekken zijn, zowel voor onszelf als voor de bredere fondsensector.

Meer weten over participatory grantmaking? Hier vind je veel voorbeelden en geleerde lessen van andere fondsen. Ook Fonds Burgerbewegingen zal de geleerde lessen gaan delen. Houd daarvoor de website in de gaten, of schrijf je in voor de nieuwsbrief voor fondsen.