Nieuwsbrief Fonds Burgerbewegingen: Eerste Grantees Bekend!

De eerste grantees van Fonds Burgerbewegingen zijn bekend! ✊🏽

Daar zijn we ontzettend trots op. Afgelopen maanden boog de Raad voor Burgerbewegingen zich over de maar liefst 135 aanvragen die we na onze oproep binnenkregen, voerden we kennismakingsgesprekken met 18 grassroots-groepen en organiseerden we een workshop strategieontwikkeling, waarover verderop in deze nieuwsbrief meer.

Dit alles is best bijzonder, realiseren we ons keer op keer, want ook al vormen actief betrokken burgers het kloppend hart van de democratische rechtsstaat, toch gaat maar drie procent van alle financiering voor mensenrechten wereldwijd naar grassroots-groepen

Fonds Burgerbewegingen ziet organising juist als waardevol voor de versterking van de democratie. Daarom richten we ons op groepen burgers die zich met collectieve actie inzetten voor maatschappelijke verandering. Dat doen we door middel van ‘participatory grantmaking’. De selectie van grantees ligt in handen van mensen die zelf uit burgerbewegingen komen, de Raad van Burgerbewegingen (https://fondsburgerbewegingen.nl/onze-mensen/)

In hun selectie hebben zij op de volgende aandachtspunten gelet:
✔️ Democratisch en gelijkwaardig georganiseerd
✔️ Geleid door de mensen waar het over gaat
✔️ Inclusief en toegankelijk
✔️ Potentie voor impact
✔️ Langetermijnvisie op verandering & een heldere strategie

De groep initiatieven die zij hebben uitgekozen, is divers en omvat een aantal van de belangrijkste bewegingen en maatschappelijke thema’s van dit moment. Daarbij is voorrang gegeven aan groepen en thema’s met weinig andere financieringsopties.

We stellen graag tromgeroffel de eerste drie grantees aan je voor! Verder blikken we terug op afgelopen maanden.
Groet, ook namens de Raad,
Sahar Shirzad & Maartje Eigeman

👇🏼 Voorbereiding door de Raad van Burgerbewegingen in oktober 2023 in Utrecht. Ontmoet de Raadsleden hier.

De eerste grantees van Fonds Burgerbewegingen

1. #WijRijdenSamen, een coalitie van vakbondsnetwerken, georganiseerde werknemers en grassroots-klimaatgroepen die elkaar vinden op het snijvlak van klimaat- en vakbeweging. Samen gaan zij campagnevoeren voor meer, beter en betaalbaarder openbaar vervoer, in publieke handen en met de beste arbeidsvoorwaarden.

2. Stichting WePromise, in 2019 uit noodzaak opgericht omdat er in West-Friesland geen organisaties zich actief inzetten tegen racisme, discriminatie en uitsluiting. Stichting WePromise organiseert evenementen, demonstraties, geeft gastlessen en gaat de dialoog aan met gemeenten, scholen en bedrijven om de bewustwording en kennis over racisme en discriminatie te vergroten.

3. Stop de 4de Route is een beweging die sinds 2023 razendsnel is gegroeid. Hun doel: géén vierde aanvliegroute over Gelderland, Utrecht en Noord-Holland naar Schiphol, en een krimp van de totale luchtvaart. Dit doen ze door onder andere landelijke politiek aan te spreken en inwoners te informeren en op de been te brengen

Komende tijd stellen we nog meer nieuwe grantees aan je voor. Houd onze website en LinkedIn-pagina in de gaten.

Workshop Strategieontwikkeling

Begin dit jaar organiseerden we een workshop strategieontwikkeling met trainerscollectief Stroomversnellers. Deze training was bestemd voor de 18 groepen die geselecteerd waren voor ronde 2 van het beoordelingsproces. Hiermee wil Fonds Burgerbewegingen investeren in het versterken van bewegingen, zowel de groepen die financiële steun ontvangen, als ook andere groepen die goed werk doen.

In de training werd aandacht besteed aan hoe je als beweging je verhaal naar buiten brengt, hoe je een effectieve campagne organiseert, en hoe je je groep decentraal kan organiseren. Ook werd er veel kennis onderling uitgewisseld. Hieruit is een duidelijke behoefte en wens zichtbaar geworden uit de bewegingen binnen ons netwerk: meer dagen om met elkaar te verbinden en van strategie/kennis uitwisselen! Daarom zal Fonds Burgerbewegingen in de toekomst vaker dit soort dagen organiseren.

Lees de originele nieuwsbrief hier.
Meld je hier aan om de nieuwsbrief in je inbox te ontvangen.